Bulk

Bulkgoederen zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en ‘los’ worden vervoerd, bijvoorbeeld in het ruim van een tankerschip. Je hebt ‘natte’ bulk, zoals ruwe olie, olieproducten, vloeibare chemicaliën, plantaardige oliën en wijn en ‘droge’ bulk, zoals ijzererts, graan, steenkool, fosfaten en bauxiet. De opslag van bulk gebeurt in grote silo’s of op indrukwekkende opslagplaatsen. Bulk handling heeft veel raakvlakken met de process control applicatie van Siemens PCS7, dat ook over het transport en de opslag van grote hoeveelheden materialen gaat. Dankzij een aantal internationale projecten hebben we bij CoNet inmiddels veel ervaring op het gebied van bulktransport, bulkopslag en bulkverwerking. Deze ervaring leidde ertoe dat we een handig overslagsysteem hebben ontwikkeld, waarbij klanten ten eerste via internet zelf de orders kunnen registreren. En waarbij ten tweede alle bewegingen op het terrein door middel van GPS en kraanposities worden vastgelegd in een zogenaamd bulk handling system. Dit levert een enorme efficiencyslag op én een flinke besparing van de kosten.

Meer weten over ons bulk handling system? Neem dan contact op met CoNet.