Hernieuwbare energie

Als we het over hernieuwbare energie hebben, hebben we het onder andere over energie uit vergisting, energie uit biomassa en het hergebruik van warmte die bijvoorbeeld bij fabrieksprocessen vrijkomt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de moderne afvalcentrales met energieterugwinning. Zo worden steeds meer huishoudens en gebouwen aangesloten op zogenaamde warmtenetten. Hierbij wordt de warmte die bij het verbranden van het restafval vrijkomt gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen. Bij de aanleg en het onderhoud van bio-centrales en warmtenetwerken zijn automatisering en telemetrie belangrijke onderdelen, en daar hebben we bij CoNet inmiddels heel wat kennis over in huis.

Wilt u meer weten over de projecten die we binnen het domein hernieuwbare energie hebben gerealiseerd? Neem dan contact op met CoNet.

 


Afgeronde projecten binnen deze branche:
  • HHNK – migratie van de brander aansturing
    "Migreer de proces aansturing dusdanig dat we beter het proces kunnen aansturen, meer inzicht krijgen in het gehele proces en specifiek de energie consumptie, makkelijker systeem data kunnen vastleggen én mogelijk het rendement van het proces kunnen verbeteren. Uiteraard moet de omzetting snel en zorgvuldig". Zo laat de opdracht zich omschrijven die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verstrekte aan CoNet. Wilt u ...
    Lees meer
  • Alkmaarse Huisvuil Centrale upgrade PCS 7
    "Verhoog de (web)veiligheid, upgrade soft- en hardware naar laatste versies en verbeter de engineering efficiency", zo kon de opdracht vanHVC richting CoNet worden samengevat. HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - ...
    Lees meer