Library beheer

Diversiteit in proces omgevingen zijn eerder regel dan uitzondering.  Bovendien zijn er veel verschillende visies over de bediening en/of besturingen van de processen. Deze verschillen ontstaan op basis van historische gronden, wetgeving, geografische ligging, klant specifieke wensen et cetera. Genoeg redenen waarom klanten eigen eisen stellen aan hun procesbesturing en de daarbij behorende library.

Wanneer men zelf een library ontwikkelt moet men - net als Siemens dit doet - deze code testen. Het testen van de code moet ook gebeuren bij versie upgrades. Over het algemeen hebben organisaties met meerdere fysieke locaties of vestigingen eigen library standaarden. Echter, door de specifieke eisen die een lokale vestiging stelt, heeft men kans op een wildgroei van library’s. Dit maakt het een moeilijk beheersbaar proces en vraagt om een oplossing welke door één partij geleverd kan worden.
CoNet is met al haar ervaring en faciliteiten de juiste partij daarvoor.

Opstart

CoNet gaat uit van de stelling dat het maken van een klant specifieke library als een project dient te worden georganiseerd en ingericht. Dit houdt o.a. in dat er op basis van een FDS een technisch ontwerp wordt gemaakt. Deze zal ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
Na goedkeuring zal er een voorbeeldproject worden ingericht waar alle specifieke library onderdelen in zijn opgenomen. Het voorbeeld project zal middels een afnametest (FAT) worden opgeleverd. Het geheel wordt dan ondergebracht in een dedicated virtual machine. Deze wordt gebruikt voor aanpassingen, versie upgrades en onderhoud.
Afhankelijk van de grootte van de aanpassing (denk aan een volledig nieuwe versie) zal de voorgaande procedure worden herhaald.

Onderhoud en beheer

Voor alle opdrachtgevers wordt een eigen portal ingericht waarin benodigde functionaliteiten zijn ondergebracht. Met behulp van deze portal kan men, in samenwerking met CoNet, het onderhoud en beheer uitvoeren. Men moet hierbij denken aan licentiebeheer, versiebeheer, wijzigingsbeheer en support.
Eventueel kunnen er naar behoefte neven-portals worden ingericht voor verschillende locaties en/of sites.