Preventief Onderhoud

Continuïteit van processen kan verder worden geborgd door het toepassen van gericht preventief onderhoud. CoNet heeft hiervoor nauwkeurig samengestelde checklisten ontwikkeld. Daarnaast maken we periodiek back-ups & uploads van de gegevens, waardoor we tijdig correcties en/of aanpassingen aan kunnen brengen en zo de service-update kunnen verzorgen. Na preventief onderhoud maakt CoNet voor u een rapportage met adviezen voor het verbeteren van uw systeem/installatie.

Risicodelen service

Voor de risicodelen van een installatie kunnen additionele afspraken gemaakt worden. De periodieke controle van de installatie kan worden uitgebreid met de gedefinieerde risicodelen, eventueel aan de hand van de historie analyse van de installatie.

CoNet verricht preventief onderhoud voor onder andere: