Eind april heeft weer de jaarlijkse (externe) opvolgaudit door SGS plaats gevonden. Dit wordt al jaren met succes begeleid door de consultants van Q-effect.

This time SGS sent new had er dit keer voor gekozen om – voor ons – nieuwe auditoren te sturen, met een achtergrond uit de IT. Het was merkbaar even wennen voor de auditoren van SGS; wat ze te zien kregen was nogal anders dan ze gewend waren.

Het is natuurlijk typisch CoNet om ook ISO 9001 en VCA** systemen op haar eigen manier te managen; het complete systeem – inclusief registraties – is volledig IT geïmplementeerd. Van bevindingen en klachten tot het bijhouden van notulen en actiepunten; alles is volledig geïntegreerd in het webbased kwaliteits- en veiligheidshandboek.

Om de auditor te quoten:

“het veiligheid- en kwaliteitssysteem volledig IT geïmplementeerd…”

“Ik was diep onder de indruk… ”

“dit heb ik nog nooit meegemaakt…”

De reactie aan het eind van de audits luidde dan ook: “Complimenten voor het goede, ingerichte, overzichtelijke en digitale informatiesysteem. Ondanks de informele en ogenschijnlijk vrije sfeer, blijkt er een goed gestructureerde werkwijze achter te zitten. Dit verklaart ongetwijfeld het succes van CoNet.”

We werden er helemaal een beetje verlegen van.